Ambasada Republike Češke u Bosni i Hercegovini objavljuje godišnji poziv za podnošenje zahtjeva za transformacijske lokalne projekte za godinu 2023.

Transformacijski lokalni projekti su sastavni dio razvojne saradnje Republike Češke u Bosni i Hercegovini i implementiraju se programom grantova kojim upravlja Ambasada Republike Češke u Sarajevu.

Uslovi za podnošenje zahtjeva za lokalne transformacijske projekte za 2023. godinu su sljedeći:

Podnosilac zahtjeva mora biti registrovana pravno lice u Bosni i Hercegovini, čija osnovna djelatnost nije dobit (lokalne nevladine organizacije, organizacije lokalne zajednice, akademske institucije, religiozne institucije, organizacije i agencije koje rade na lokalnim razvojnim aktivnostima).

Podnosilac zahtjeva može predati samo jedan projektni prijedlog. Projekti moraju biti u skladu sa prioritetima podrške ljudskim pravima i transformacijske saradnje u Bosni i Hercegovini:

podrška civilnom društvu, uključujući branitelje ljudskih prava
podržavanje slobode izražavanja i pristup informacijama, uključujući i slobodu medija
promovisanje jednakih i maksimalnih političkih i javnih sudjelovanja
promovisanje institucionalne izgradnje vladavine prava
promovisanje jednakosti i nediskriminacije
promovisanje ljudskih prava u temama spojenim sa zapošljavanjem i zaštitom okoliša.

Maksimalni iznos granta 500.000 CZK (cca 39.000 KM), iznos treba biti zaokružen. Grantovi se isplaćuju u KM. Aktuelni kurs 1,-KM = 12,676 CZK Finansijsko učešće u projektu je minimalno 10% od ukupne vrijednosti projekta (finansirane aktivnosti trebaju biti jasno navedene u formularu). Implementacija projektnih aktivnosti je od februara do oktobra 2023. godine. Identifikacijiski formular mora biti ispunjen na engleskom jeziku, popunjen na kompjuteru, ovjeren i potpisan od strane ovlašćene osobe i dostavljen u papirnom i elektronskom izdanju. Rok za prijavu: 14. oktobar 2022. godine 12.00 sati (podne) na sljedećoj adresi:

Razvojna saradnja (TRANS)
Ambasada Republike Češke
Franjevačka 13
71 000 Sarajevo

I u elektronskoj verziji na: [email protected] .

Za dodatna pitanja obratite se Odjeljenju za razvojnu saradnju Ambasade Republike Češke u Bosni i Hercegovini (tel. 033 587 052, 033 587 056) ili pošaljite e-mail na [email protected] .

Identifikacioni formular (XLS, 59 KB)