Regionalna kancelarija za saradnju sa mladima (RYCO) objavila je poziv za podnošenje prijedloga projekata „Bolja regija počinje sa mladima“, čiji je cilj da podrži proces pomirenja na Zapadnom Balkanu pružajući mladim ljudima prostor za dijalog, međusobno učenje i veće razumijevanje među zajednicama, kao i da doprinese povećanju kapaciteta škola da mogu da ponude takve mogućnosti. Rok za podnošenje prijedloga je 15. oktobar 2019. godine do 23.59 časova.

Predmetni poziv podržava dva strateška cilja:

¾           regionalna saradnja mladih, mobilnost i razmjena,

¾           sigurno okruženje za regionalnu saradnju mladih.

Poziv se odnosi na tri specifična cilja:

¾           pomirenje, interkulturalni dijalog i učenje,

¾           učešće mladih,

¾           jačanje kapaciteta srednjih škola.

Pravo učešća u ovom pozivu imaju pravna lica, srednje škole, neprofitne organizacije civilnog društva. Ukupan budžet predmetnog poziva je 360 000 evra (10 000 evra  – 20 000 evra po projektu). Detaljne informacije o pozivu dostupne su na sljedećoj internet stranici: https://www.rycowb.org/?page_id=6497

Vodič kroz aplikaciju na engleskom jeziku 

Aplikanti iz Republike Srpske mogu putem i-mejla [email protected]<mailto:[email protected] potvrditi prijavu prijedloga projekta u okviru ovog poziva.

Regionalna kancelarija za saradnju sa mladima (RYCO) je međunarodna vladina organizacija koja upravlja i promoviše regionalnu, prekograničnu i međukulturnu saradnju šest zemalja Zapadnog Balkana: Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova *, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije.