Одјељење за локални – економски развој и друштвене дјелатности обавјештава студенте са подручја општине Прњавор, да је објављен јавни позив за достављање захтјева за додјелу студентских награда за најбоље студенте са подручја општине Прњавор у 2018. години. Захтјеви за додјелу студентске награде подносе се у шалтер сали Општинске управе општине Прњавор и достављају Одјељењу за локални економски развој и друштвене дјелатности. Јавни позив за додјелу студентских награда за 2018. годину објављен је 20.09.2018. године и траје осам дана од дана објављивања, односно до 28.09.2018. године. Накнадне и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Јавни позив са информацијама о условима за остваривање права за додјелу студентске награде и документацији коју је потребно приложити објављен је на огласним таблама Општинске управе општине Прњавор и званичној интернет страници општине Прњавор www.opstinaprnjavor.net. Одјељење за локални – економски развој и друштвене дјелатности обавјештава подносиоце захтјева да, поред неопходне документације, уз захтјев доставе и фотокопију текућег рачуна.Све додатне информације могу се добити на телефон број 051/663-740, локал 212.

Јавни позив за достављање захтјева за додјелу студентске награде најбољим студентима са подручја општине Прњавор у 2018. години