U sali Skupštine opštine Prnjavor potpisan je Memorandum o saradnji između Fondacije Mozaik i Opštine Prnjavor. Potpisivanjem ovog Memoranduma Opština Prnjavor i Fondacija Mozaik potvrđuju da će partnerski doprinijeti razvoju programa Omladinska banka Prnjavor, uključujući podršku mikrobiznisima mladih, te razvoju društvenog preduzetništva mladih, investiranju u razvoj prototipa i pokretanju društvenih biznisa kroz Mozaik impakt inkubator, u periodu od oktobra 2019. godine do decembra 2023. godine.

Zajednički fond koji obezbjeđuju Fondacija Mozaik i Opština Prnjavor u četverogodišnjem periodu će iznositi 54.000,00KM.

„Ovim Memorandumom o saradnji sa Fondacijom Mozaik sufinansiraćemo 20 projekata, neformalnih grupa omladinaca, društveno korisnih za našu opštinu. Po uzoru na preko 40 opština i gradova u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini koji su do sada imali izuzetno pozitivna iskustva sa jednim ovakvim projektom, odlučili smo da na ovakav način pružimo priliku našim omladincima da mogu društveno-korisno da djeluju“ istakao je načelnik odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti opštine Prnjavor, Ljubiša Šikarac.

Željko Pauković, direktor programa Omladinske banke Fondacije Mozaik, istakao je svoje zadovoljstvo što je Opština Prnjavor stupila u partnerske odnose sa Fondacijom Mozaik za uspostavljanje programa Omladinske banke Prnjavor te da se nada uspiješnoj saradnji.

Dobitnici sredstava za projekat „Navijači pod krovom“, grupa omladinaca iz Prnjavora koji su se aplicirali na javni konkurs u želji da pokriju tribine Fudbalskog kluba „Borac“ iz Šibovske, saopštili su da će do kraja oktobra 2019. godine provesti svoj projekat i opravdati povjerenje koje su im ustupili Opština Prnjavor i Fondacija Mozaik.

U narednoj četvorogodišnjem periodu Opština Prnjavor će sufinansirati 20 društveno korisnih projekata  nefromalnih grupa omladinaca od 17 do 30 godina.