Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Vlade Republike Srpske obavještava javnost da će javna rasprava o Nacrtu zakona o inspekcijama Republike Srpske biti održana u ponedjeljak, 4. novembra sa početkom u 11.00 časova u Centru za kulturu i obrazovanje Doboj (Kneza Lazara 6), a ne, kako je prethodno bilo najavljeno 30. oktobra. Iz ovog ministarstva pozivaju zainteresovana lica (izabrane predstavnike, nosioce izvršnih funkcija i savjetnike sa područja opštine Prnjavor, privredna društva, javna preduzeća i javne ustanove, te stručnu javnost i medije koji djeluju na području opštine Prnjavor) da aktivno uzmu učešće u javnoj raspravi.  Tekst Nacrta zakona o inspekcijama Republike Srpske zainteresovana lica mogu preuzeti preuzeti na internet stranici Narodne skupštine Republike Srpske www.narodnaskupstinars.net (akti/javne rasprave), kao i u šalter sali, Opštinske uprave opštine Prnjavor.