Министарство управе и локалне самоуправе Владе Републике Српске обавјештава јавност да ће јавна расправа о Нацрту закона о инспекцијама Републике Српске бити одржана у понедјељак, 4. новембра са почетком у 11.00 часова у Центру за културу и образовање Добој (Кнеза Лазара 6), а не, како је претходно било најављено 30. октобра. Из овог министарства позивају заинтересована лица (изабране представнике, носиоце извршних функција и савјетнике са подручја општине Прњавор, привредна друштва, јавна предузећа и јавне установе, те стручну јавност и медије који дјелују на подручју општине Прњавор) да активно узму учешће у јавној расправи.  Текст Нацрта закона о инспекцијама Републике Српске заинтересована лица могу преузети преузети на интернет страници Народне скупштине Републике Српске www.narodnaskupstinars.net (акти/јавне расправе), као и у шалтер сали, Општинске управе општине Прњавор.