S obzirom na različito tumačenje Zaključka o radnom vremenu u dane republičkih praznika i pokušaja da se u javnosti plasira pogrešna informacija vezana za navedeni zaključak, izdajemo sljedeće saopštenje.

„Članom 7. Zakona o praznicima Republike Srpske, pravoslavni Vaskrs je vjerski praznik i vjernici pravoslavne vjeroispovjesti imaju pravo na plaćeni izostanak sa radnog mjesta u dane praznika.

Ovim Zakonom nije omogućeno načelnicima opština da svojim odlukama regulišu rad u dane vjerskih praznika, već je to isključivo odluka poslodavca da omogući radniku pravo na plaćeno odsustvo.

Vodeći se iskustvom iz ranijih godina, vjerujemo da će poslodavci poštovati Zakon i omogućiti radnicima da dostojanstveno u krugu svojih najbližih proslave najveći hrišćanski praznik.

Načelnik opštine može zaključkom dozvoliti rad privrednim subjektima samo u dane republičkih praznika, a radi zadovoljenja neophodnih potreba građana.“