С обзиром на различито тумачење Закључка о радном времену у дане републичких празника и покушаја да се у јавности пласира погрешна информација везана за наведени закључак, издајемо сљедеће саопштење.

„Чланом 7. Закона о празницима Републике Српске, православни Васкрс је вјерски празник и вјерници православне вјероисповјести имају право на плаћени изостанак са радног мјеста у дане празника.

Овим Законом није омогућено начелницима општина да својим одлукама регулишу рад у дане вјерских празника, већ је то искључиво одлука послодавца да омогући раднику право на плаћено одсуство.

Водећи се искуством из ранијих година, вјерујемо да ће послодавци поштовати Закон и омогућити радницима да достојанствено у кругу својих најближих прославе највећи хришћански празник.

Начелник општине може закључком дозволити рад привредним субјектима само у дане републичких празника, а ради задовољења неопходних потреба грађана.“