Одјељење за инспекцијске послове Општинске управе општине Прњавор обавјештава становништво општине Прњавор, да је у циљу спречавања и сузбијања заразних болести, начелник општине Прњавор донио Наредбу о обавезној јесењој систематској дератизацији на територији општине Прњавор. Јесења систематска дератизација ће бити спроведена на територији општине Прњавор у периоду од 24.09. до 21.10.2018. године, а дератизација обухвата: зграде државне управе и објекте којима газдује општина, предшколске, школске и вјерске објекте, објекте државних и приватних предузећа, објекте приватних услужних, трговинских, занатских и угоститељских радњи, стамбене објекте и индивидуална домаћинства, јавне зелене површине, обале ријека и канализациону мрежу. Дератизацију ће обављати предузеће „Санитарац“ д.о.о. Власеница. Против предузећа и одговорних лица у предузећима, власника приватних самосталних радњи, власника стамбено-породичних зграда, носилаца станарског права, власника станова и помоћних објеката који не поступе у складу са донесеном наредбом биће поднесене прекршајне пријаве. Плаћања услуга дератизације ослобођена су домаћинства породица погинулих и несталих бораца и ратних војних инвалида од 1. до 4. категорије. Примједбе и приговоре на квалитет извршене дератизације у току акције могу се доставити Одјељењу за инспекцијске послове- инспекцији за храну и здравственој инспекцији.