Одјељење за инспекцијске послове обавјештава становништво општине Прњавор да је у циљу спречавања и сузбијања заразних болести Начелник општине Прњавор донио Наредбу број 01/1-510.1-1039/20 од 27.04.2020. године  о обавезној прољетној систематској дезинсекцији и дератизацији на територији општине Прњавор.

 

Прољетна систематска дератизација ће бити спроведена на територији општине Прњавор у периоду од 27.04. до 31.05.2020. године, док ће се и дезинсекција спроводити у наведеном периоду, ако то временске прилике допусте, о чему ће јавност бити благовремено обавијештена. Дератизација обухвата: зграде државне управе и објекте којима газдује општина, предшколске, школске и вјерске објекте, објекте државних и приватних предузећа, објекте приватних услужних, трговинских, занатских и угоститељских радњи, стамбене објекте и индивидуална домаћинства, јавне зелене површине, обале ријека и канализациону мрежу. Дератизацију ће обављати предузеће „Санитарац“ д.о.о. Власеница.

 

Против предузећа и одговорних лица у предузећима, власника приватних самосталних радњи, власника стамбено-породичних зграда, носилаца станарског права, власника станова и помоћних објеката који не поступе у складу са Наредбом биће поднесене прекршајне пријаве.

 

Плаћања услуга дератизације ослобођена су домаћинства породица погинулих и несталих бораца и ратних војних инвалида од 1. до 4. категорије.

 

Примједбе и приговоре на квалитет извршене дератизације у току акције, могу се доставити Одјељењу за инспекцијске послове- инспекцији за храну и здравственој инспекцији.