Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности обавјештава да је Министарство породице, омладине и спорта РС објавило конкурс за избор корисника субвенције каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове. Конкурс остаје отворен до 27. априла 2017. године. Све додатне информације заинтересовани могу пронаћи на интернет страници Министарства породице, омладине и спорта РС: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpos/Pages/default.aspx.