Opština Prnjavor uspješno je prošla proces sertifikacije „BFC SEE“ i dobila status opštine sa povoljnim poslovnim okruženjem.

„BFC SEE“ sertifikat (Businesss Friendly Certification South East Europe) – sertifikat o povoljnom poslovnom okruženju uručen je prošle sedmice načelniku opštine Prnjavor, Darku Tomašu u Budvi na Konferenciji o ekonomiji – Montenegro 2019: „Sinergija – ključ uspjeha regiona“.

„BFC SEE“ je osmišljen kao putokaz ka aktivnostima koje će omogućiti lokalnoj samoupravi potpunu organizovanost i efikasnost u pružanju informacija ka privredi, kao i u korišćenju istih za određivanje konkurentskih prednosti.

Program sertifikacije ujedno ima za cilj da unaprijedi saradnju svih aktera, koji su uključeni u proces privlačenja i realizacije investicija, kao i da promoviše standarde koji utiču na kreiranje povoljne poslovne klime.

Kvalitetnija interna organizacija gradskih administracija, kao i eksterna prepoznatljivost od strane investitora i drugih zainteresovanih aktera, glavne su prednosti koje lokalne samouprave ostvaruju pristupanjem „BFC SEE“ procesu.

Opština Prnjavor ispunila je kriterijume programa sertifikacije gradova/opština sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi “BFC SEE” i pridružila se “porodici” lokalnih zajednica  koje su zaslužile ovaj prestižni regionalni sertifikat.

Opština Prnjavor ostvarila je visokih 89 od maksimalnih 100 procentnih bodova.