Општина Прњавор успјешно је прошла процес сертификације „BFC SEE“ и добила статус општине са повољним пословним окружењем.

„BFC SEE“ сертификат (Businesss Friendly Certification South East Europe) – сертификат о повољном пословном окружењу уручен је прошле седмице начелнику општине Прњавор, Дарку Томашу у Будви на Конференцији о економији – Монтенегро 2019: „Синергија – кључ успјеха региона“.

„BFC SEE“ је осмишљен као путоказ ка активностима које ће омогућити локалној самоуправи потпуну организованост и ефикасност у пружању информација ка привреди, као и у коришћењу истих за одређивање конкурентских предности.

Програм сертификације уједно има за циљ да унаприједи сарадњу свих актера, који су укључени у процес привлачења и реализације инвестиција, као и да промовише стандарде који утичу на креирање повољне пословне климе.

Квалитетнија интерна организација градских администрација, као и екстерна препознатљивост од стране инвеститора и других заинтересованих актера, главне су предности које локалне самоуправе остварују приступањем „BFC SEE“ процесу.

Општина Прњавор испунила је критеријуме програма сертификације градова/општина са повољним пословним окружењем у југоисточној Европи “BFC SEE” и придружила се “породици” локалних заједница  које су заслужилe овај престижни регионални сертификат.

Општина Прњавор остварила је високих 89 од максималних 100 процентних бодова.