Трећа сједница Привредног савјета општине Прњавор одржана је јуче у Центру за културу. На сједници је било ријечи о пројекцији Буџета општине Прњавор за период 2018-2020. година, Урбанистичком плану “Прњавор” 2017-2037. година, Одлуци о оснивању сталног радног тијела – Савјет за запошљавање општине Прњавор, нацрту Акционог плана запошљавања у Општини Прњавор за период 2018-2020. година, те приједлогу Одлуке о утврђивању посебног интереса за продају непокретности у својини општине Прњавор, испод тржишне цијене или без накнаде, a која је уврштена на дневни ред сљедеће сједнице Скупштине општине. Све предложене одлуке једногласно су усвојене од стране чланова савјета, а током састанка разматране су и нове иницијативе и приједлози упућени, како од сталног радног тијела Привредног савјета, тако и од осталих присутних привредника.