Nakon dopune dnevnog reda 23. sjednice Skupštine opštine Prnjavor, odbornici Skupštine opštine razmatrali su juče ukupno petnaest tačaka. Lokalni parlament usvojio je između ostalog, Odluku o visini naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta, Odluku o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na teritoriji opštine Prnjavor, Odluku o pristupanju izradi izmjene dijela Regulacionog plana „Zapad“ (izmjena III), Odluku o kućnom redu u stambenim zgradama, kao i i Plan utroška novčanih sredstava koji potiču od prihoda od posebnih namjena za šume za 2019. godinu. Prema Planu utrošaka sredstava od prihoda koji potiču od eksploatacije šuma očekuje se oko 220.000 KM, od čega će oko 50.000 KM biti utrošeno za nabavku i ugradnju posipnog materijala, a oko 170.000 KM za asfaltiranje putnih pravaca u mjesnim zajednicama iz kojih je najviše izvezeno drvnih sortimenata. Načelnik opštine Prnjavor, Darko Tomaš rekao je da su dobije sve potrebne saglasnosti od nadležnog ministarstva, a prema uputama iz Šumskog gazdinstva „Gradiška“ o procentima raspodjele. „ Biće pokrenut postupak javne nabavke, a kada počne građevinska sezona i realizacija na terenu“, rekao je Tomaš. Načelnik Tomaš je naglasio da su odbornici usvojili i Program razvoja sporta na području opštine Prnjavor za 2019. godinu, kao i Izvještaj o izvršenju Programa razvoja sporta na području opštine Prnjavor za 2018. godinu. „Sportski klubovi imaju obavezu da Skupštini u roku od 30 dana dostave finansijski izvještaj za 2018. godinu, koji uključuje utrošena sredstva dobijena dobijena iz opštinskog budžeta, ali i prihode ostvarene od članarina i donacija“, istakao je Tomaš. Prema njegovim riječima, Opština godišnje izdvaja značajna sredstva za razvoj sporta, zato je važno da znaju da li postoji zadovoljstvo sportista i roditelja, jer ako opština daje novac ne bi trebalo da i roditelji daju dodatna sredstva, a mora se znati i za šta su ta sredstva utrošena. Tomaš je rekao da su u opštini zadovoljni rezultatima koje sportisti postižu, a da su stvoreni preduslovi da se sa kvalitetnim radom nastavi i u ovoj godini. “Neophodno je raditi na izgradnji infrastrukture, a prije svega sportske dvorane i atletske staze kako bi se sport dalje razvijao”, naveo je Tomaš, koji je najavio i održavanje posebne sjednice SO na kojoj će se raspravljati o sportu. Predsjednik SO Željko Simić podsjetio je da su danas usvojeni i izvještaj o rješavanju pitanja iz oblasti boračko-invalidske zaštite, izvještaj o radu stalnih radnih tijela i odbora SO i nekoliko tačaka koje se odnose na stambeno-komunalne poslove i odjeljenje za urbanizam. Šef odborničkog kluba SDS Slaviša Jenjić rekao je da će ova partija, koja djeluje u opoziciji, uvijek podržavati dobra rješenja, kao što je bilo i na današnjoj sjednici, ali istovremeno biti i kritična s ciljem stvaranja boljih, kvalitetnijih rješenja, odluka i funkcionisanja same opštine.