U sali Skupštine opštine danas je održana javna rasprava o Nacrtu regulacionog plana „Radulovac“.

Na javnoj raspravi razmatrane su primjedbe dostavljene u toku javnog uvida, a prisutni građani imali su priliku i usmeno iznijeti svoje primjedbe, sugestije i mišljenja.