Удружење за области вода и заштите околиша “Аквасан мрежа у БиХ” одржало је данас у хотелу “Кардиал” у Теслићу завршни трећи догађај у оквиру Д-ЛеаП Програма јачања водних услуга на нивоу јединица локалне самоуправе у Босни и Херцеговини.
Испред општине Прњавор догађају су присуствовали начелник општине Дарко Томаш, директор КП “Водовод” Прњавор Љубиша Сибинчић, те њихови сарадници.
Имплементацију Програма јачања капацитета у области водних услуга под називом “Финансирање водних услуга на нивоу јединице локалне самоуправе у БиХ” покренули су Свјетска банка, Удружење водоводних предузећа дунавских слива и Удружење за област вода и заштите околиша “Аквасан мрежа у БиХ”.
Главни циљ Програма јачања капацитета је унаприједити способности јединица локалних самоуправа и јавних водоводних/комуналних предузеца о начину постизања финансијске одрживости и доношењу информираних финансијских одлука о приступу различитим изворима финансирања за унапређење пружања водних услуга.
Такође, циљ је и да се кроз учешће у програму ојачају кадрови који ће моћи урадити самопроцјену својих капацитета, утврдити недостатке у пословању које треба превазићи и према расположивим могућностима припремити планове за постизање дугорочне одрживости квалитета услуге, пружатеља водних услуга и будућих капиталних инвестиција.
 Први и Други догађај који су одржани у јулу и септембру ове године обиљежени су активним укључивањем учесника кроз дискусије и задатке којима су примјењивали стечено знање те подигли ниво разумијевања о томе како постићи финансијску одрживост. Након Првог догађаја задатак за учеснике био је провести самопроцјену успјешности оперативног и финансијског пословања ЈКП/ЈВП, на којем су радили заједно са ЈЛС, чији ће резултати бити улазни параметар за израду Акционог плана за постизање финанаијске одрживости.

Један од циљева завршног трећег догађаја био је да учесници постигну заједничко разумијевање о значају Акционог плана за постизање финансијске одрживости за ЈСЛ и ЈКП/ЈВП, те на који начин би требали имплементирати Акциони план у сврху тресирања пута за приступ потенцијалним изворима финансирања у складу са захтјевима међународних финанцијских институција, те других потенцијалних финансијера инфраструктурних пројеката.