U cilju implementacije projekta „Promocija edukativnih sadržaja o nacionalnim manjinama u osnovnoškolskom obrazovanju“ održan je treći sastanak radne grupe.

Sastanku su, osim načelnika opštine, Darka Tomaša i predstavnika Opštinske uprave prisustvovali i predstavnici osnovnih škola sa područja opštine Prnjavor, Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske i predsjednici udruženja nacionalnih manjina koja djeluju na području opštine Prnjavor. Načelnik Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti i koordinator projekta – Ljubiša Šikarac, upoznao je prisutne sa narednim koracima koji se moraju sprovesti u okviru planiranih projektnih aktivnosti.

Predstavnici škola koje učestvuju u projektu, prenijeli su svoja iskustva, te izrazili zadovoljstvo postignutim dosadašnjim rezultatima od strane učenika i članova takmičarskih grupa. Predsjednik Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske, Franjo Rover informisao je prisutne o datumima svih manifestacija koje su ovim povodom planirane da se održe širom zemlje. Finalno takmičenje je planirano za mjesec februar, kada će učesnici imati priliku posjetiti i grad Bijeljinu, kako bi razmjenili iskustva sa učenicima iz drugih škola na temu poznavanja sadržaja o nacionalnim manjinama. Opšti cilj ovog projekta je promocija edukativnih sadržaja o pripadnicima nacionalnih manjina u redovnom osnovnoškolskom obrazovanju.

Realizacija projekta definisana je kroz sljedeće konkretne ciljeve: očuvanje kulturnog identiteta, razvijanje i jačanje multikulturalnosti promocijom kulture i običaja. U okviru projekta, održat će se i takmičenje osnovnih škola iz opštine Prnjavor o poznavanju nacionalnih manjina u BiH, kako bi se skrenula pažnja na značaj promovisanja jezika i prisutnosti nacionalnih manjina.

Projekat u vrijednosti od 10.000 evra finansiraju Evropska unija i Savjet Evrope, uz učešće opštine Prnjavor u finansijskom i u organizacionom djelu. Opština Prnjavor je jedna od pet opština u BiH, u kojoj se kroz projekte sprovodi implementacija krovnog projekta Savjeta Evrope pod nazivom „Jačanje zaštite nacionalnih manjina u BiH“ u okviru programa „Horizontal Facility“ za Zapadni Balkan i Tursku. „Horizontal Facility“ ima budžet od 25 miliona evra, od čega je 20 miliona evra obezbijedila Evropska unija, a 5 miliona evra Savjet Evrope.