Данас је у сали Скупштине општине Прњавор начелник Дарко Томаш, заједно са својим сарадницима одржао састанак са представницима ЈУ „Воде Српске“, СРД „Укрински цвијет“ Прњавор, МХЕ „Дренова“, КП „Водовод“, представницима Цивилне заштите општине Прњавор. Тема састанка била је предмет рјешавања повишеног водостаја акумулационог језера „Дренова“.

Начелник општине Прњавор истакао је да највећи проблем представља то што на језеру Дренова већ дужи низ година не постоји управљачко заштитна служба. „Општина Прњавор ће заједно са Јавном установом “Воде Српске“, Комуналним предузећем „Водовод“ и општином Дервента, у наредних десетак дана дефинисати све услове споразума који ће предвидјети оснивање ове службе, која ће добити јасне упуте од стране стучних служби ЈУ „Воде Српске“ са циљем да образложе на који ће начин управљати језером“. Генерални закључак јесте да језеро и његова суштина и брана морају остати у домену због којег су првобитно изграђене, а то је прије свега заштита од поплава подручја испод саме бране, а други циљ јесте водозахват за општину Прњавор.
„Стручна служба ЈУ „Воде Српске“  ће упутити смјернице за даље функционисање, и то може бити само у капацитету колико то дозвољавају примарна и секундарна функција језера, а на нама је да обезбиједимо средства неопходна за неометано функционисање“, истакао је начелник општине Прњавор, Дарко Томаш.

Начелник Одјељења за управљање водама у ЈУ „Воде Српске“, Озрен Ђурић исказао је велику захвалност свим учесницима на састанку наглашивши да брана и акумулација језера Дренова представљају један од најважнијих водних објеката у циљу заштите од поплава. „Задовољство ми је што смо данас направили заједнички договор и кренули ка рјешавању овог проблема“, казао је господин Ђурић, додавши да је повећање водостаја нормалан физички процес који се периодично јавља, те да водостај језера Дренова није угрозио стабилност бране нити је повећао ризик од поплава.

У суфинансирању формирања управљачке службе учествоваће ЈУ „Воде Српске“ која сноси 50%, а Општина Прњавор и Општина Дервента по 25% трошкова.