У циљу имплементације пројекта „Промоција едукативних садржаја о националним мањинама у основношколском образовању“ данас је одржан уводни састанак.

Састанку су, осим начелника општине, Дарка Томаша и представника Општинске управе, присуствовали и представници основних школа са подручја општине Прњавор, Савеза националних мањина Републике Српске и удружења националних мањина која дјелују на подручју општине Прњавор.

 

 

Начелник Одјељења за локални економски развој и друштвене дјелатности и координатор овог пројекта, Љубиша Шикарац рекао је, да је циљ пројекта промоција едукативних садржаја о припадницима националних мањина у редовном основношколском образовању и да је реализација пројекта дефинисана кроз конкретне циљеве. „Очување културног идентитета и  развијање и јачање мултикултуралности промоцијом културе и обичаја, а кроз увођење активности под називом „Такмичење основних школа општине Прњавор о познавању националних мањина у БиХ“. Такође, и промоција и већа видљивост конкретних акција и рада Општинске управе у подручју промовисања језика и присутности националних мањина“, рекао је Шикарац. Он је нагласио, да је пројектом планирано, и да званична страница Општинске управе буде преведена на шест различитих језика националних мањина, као и припрема и штампање билтена„Мала Европа“. Предсједник Савеза националних мањина Републике Српске, Фрањо Ровер рекао је да Савез и удружења националних мањина стоје на располагању основним школама за потребне информације и помоћ око организовања такмичења о познавању националних мањина. Општина Прњавор је једна од пет општина/градова у БиХ, у којима се кроз индивидуалне пројекте спроводи имплементација кровног пројекта Савјета Европе под називом „Јачање заштите националних мањина у БиХ“  којег финансирају Европска Унија и Савјет Европе, у оквиру програма Хоризонтал Фасилити (Horizontal Facility) за Западни Балкан и Турску.