У оквиру пројекта „Партнерство за конкурентност и радна мјеста“, одржан је први радни састанак за израду Акционог плана запошљавања Општине Прњавор за период 2018-2020 године. Радном састанку су присуствовали представници Општине Прњавор, Бироа за запошљавање, Центра средњих школа “Иво Андрић”, предузећа “Тривас” и Еде. На састанку је дискутовано о резултатима презентоване анализе тржишта рада општине Прњавор и потенцијалним мјерама за запошљавање, као и о начину припреме Акционог плана.

Акциони план запошљавања општине Прњавор представља основни инструмент спровођења активне политике запошљавања и успостављања ефикасног система тржишта рада, којим се дефинишу приоритети и циљеви политике запошљавања. Основ за утврђивање Акционог плана представља Стратегија запошљавања Републике Српске за период 2016 – 2020. и Стратегија развоја Општине Прњавор за период 2012-2020. Акциони план ће, поред осталог, обухватити разрађен план имплементације за 2018. годину са утврђеним програмима, мјерама и пројектима који ће се реализовати на територији општине како би се достигли зацртани циљеви и постигло одрживо повећање запослености.

Наредне активности у вези са припремом Акционог плана ће обухватити дефинисање циљева и мјера за реализацију циљева и разрада плана имплементације, а носиоци тих активности ће бити радна група за израду Акционог плана која је сачињена од чланова партнерства за запошљавање општине Прњавор. Учесници састанка су изразили увјерење да ће припрема Акционог плана представљати значајан корак у реализацији циља пројекта – пословног оспособљавања 75 особа, запошљавања 50 особа, као и повећање запошљивости 150 особа са подручја општине Прњавор, те да ће у великој мјеру допринијети усклађивању понуде и тражње на тржишту рада општине Прњавор.

Пројекат је финансиран у оквиру пројекта Подршка локалним партнерствима за запошљавање у Босни и Херцеговини, који је финансиран од стране Европске уније и имплементиран од стране Међународне организације рада (ИЛО).