На основу јавног позива упућеног удружењима из области културе и осталим удружењима са подручја општине Прњавор, а на приједлог Комисије за одабир пројеката/програма, начелник општине Прњавор донио је Одлуку о расподјели средстава удружењима из области културе.

Oдлука о расподјели средстава удружењима из области културе