Општинска управа општине Прњавор позива ученике и студенте са подручја општине Прњавор да поднесу захтјеве за додјелу стипендије за школску 2019/2020. годину. Захтјеви за додјелу стипендије подносе се у шалтер сали Општинске управе општине Прњавор и достављају Одјељењу за локални економски развој и друштвене дјелатности. Јавни позив за додјелу стипендије за школску 2019/2020. годину објављен је 18.11.2019. године и траје тридесет дана од дана објављивања, односно до 18.12.2019. године. Накнадне и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Јавни позив са информацијама о условима за остваривање права за додјелу стипендије и документацији коју је потребно приложити објављен је на огласним таблама Општинске управе општине Прњавор, а исти се може преузети и путем линка – јавни позив за достављање захтјева за додјелу ученичких и студентских стипендија за школску 2019/2020. годину. Све остале информације могу се добити на телефон број 051/663-740, локал 212.