Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство Општинске управе општине Прњавор обавјештава пољопривредне произвођаче (физичка и правна лица) са подручја општине Прњавор да су у току активности подјеле захтјева за остваривање права на регрес за дизел гориво за заснивање новог циклуса пољопривредне производње у 2017/2018. години, по списковима достављеним од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.

Право на додатне количине регресираног дизел горива од 20 литара по хектару остварују регистровани пољопривредни произвођачи, за површине које су у званичној евиденцији катастра уписане као обрадиве катастарске културе и за које је уписан начин коришћења пољопривредног земљишта у Регистру пољопривредних газдинстава у 2017. години.

Регистровани пољопривредни произвођачи регресирано дизел гориво плаћају одмах приликом куповине, по малопродајној цијени умањеној за износ регреса од 0,60 КМ/литру, с тим да укупно одобрене количине могу реализовати у неколико одвојених куповина, али само код једног овлашћеног дистрибутера и у једном малопродајном објекту.

Захтјев за остваривање права на регрес за дизел гориво пољопривредни произвођачи након евидентирања и протоколисања могу преузети у Одјељењу за пољопривреду, водопривреду и шумарство, и приликом прве куповине подносе га уз неовјерену копију личне карте, односно копију ЈИБ-а за правна лица, овлашћеном дистрибутеру по властитом избору на подручју цијеле Републике Српске.

На подручју општине Прњавор пољопривредни произвођачи регресирано дизел гориво могу куповати код сљедећих дистрибутера:

 “КРАЈИНА ПЕТРОЛ” а.д. Бањалука – Бензинска станица Прњавор,
“НЕСТРО ПЕТРОЛ” а.д. Бањалука – Бензинска станица Прњавор,
“НЕШКОВИЋ” д.о.о. Бијељина – Бензинска станица Прњавор,
“БРЧКО ГАС” д.о.о. Брчко – Бензинска станица Прњавор,
“ДУЈАКОВИЋ ЦОМПАНY” д.о.о. Прњавор – Бензинска станица Шаринци.

Рок за подношење захтјева и преузимање регресираног дизел горива одобреног за прољећне и јесење радове у текућој години је 30. новембар 2017. године, док је рок за подношење захтјева и преузимање додатних количина регресираног дизел горива за заснивање новог циклуса пољопривредне производње у 2017/2018. години 31. децембар 2017. године.

Такође, потребно је да пољопривредни произвођачи који имају активан статус у Регистру пољопривредних газдинстава и који су пријавили начин коришћења пољопривредног земљишта у 2017. години, провјере у банкама и АПИФ-у статус својих банковних рачуна, како би могла бити дозначена средства за подршку за заснивање новог циклуса пољопривредне производње у 2017/2018. години у износу од 28 КМ/ha, а која ће бити реализована у складу са Одлуком Владе Републике Српске.

За све додатне информације пољопривредни произвођачи могу се обратити у канцеларије Одјељења или путем контакт телефона 051/660-860.