Republički zavod za statistiku obavještava građane, da je zbog ukazane potrebe produženo provođenje ankete uzorkom izabranih domaćinstva a sa ciljem formiranja novog Okvira za izbor uzoraka, do 23. 10. 2019. Anketiranje na teritoriji Republike Srpske će vršiti anketari koji će imati akreditacije Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske. Prikupljeni podaci o domaćinstvima su povjerljivi i koristiće se isključivo za statističke svrhe, a u skladu sa Zakonom o statistici Republike Srpske (“Službeni glasnik RS”, broj 85/03).