Републички завод за статистику обавјештава грађане, да је због указане потребе продужено провођење анкете узорком изабраних домаћинства а са циљем формирања новог Оквира за избор узорака, до 23. 10. 2019. Анкетирање на територији Републике Српске ће вршити анкетари који ће имати акредитације Републичког завода за статистику Републике Српске. Прикупљени подаци о домаћинствима су повјерљиви и користиће се искључиво за статистичке сврхе, а у складу са Законом о статистици Републике Српске (“Службени гласник РС”, број 85/03).