Republički zavod za statistiku Republike Srpske obavještava javnost da će u periodu od 17. februara do 9. marta 2020. godine statističke institucije u BiH anketirati uzorkom izabrana domaćinstva sa ciljem formiranja novog okvira za izbor uzorka.

Anketiranje na teritoriji Republike Srpske će obavljati anketari koji će nositi akreditacije Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske.

Prikupljeni podaci o domaćinstvima su povjerljivi i koristiće se isključivo za statističke svrhe u skladu sa Zakonom o statistici Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 85/03).