Републички завод за статистику Републике Српске обавјештава јавност да ће у периоду од 17. фебруара до 9. марта 2020. године статистичке институције у БиХ анкетирати узорком изабрана домаћинства са циљем формирања новог оквира за избор узорка.

Анкетирање на територији Републике Српске ће обављати анкетари који ће носити акредитације Републичког завода за статистику Републике Српске.

Прикупљени подаци о домаћинствима су повјерљиви и користиће се искључиво за статистичке сврхе у складу са Законом о статистици Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 85/03).