Општинска изборна комисија обавјештава бираче са подручја општине Прњавор да, сваким радним даном од 07.00 до 15.00 часова у периоду од 04. 6 2022. до 04.07.2022. године могу извршити увид у извод из привременог бирачког списка ради провјере тачности података и правовремене исправке или допуне нетачних података (име, презиме и број бирачког мјеста).

Извод из привременог бирачког списка биће изложен у шалтер сали Општинске управе Прњавор, улица Карађорђева број 2 и свим мјесним канцеларијма на подручју општине.

Општинска изборна комисија обавјештава бираче који имају статус расељеног лица да сваким радним даном од 07.00 до 15.00 часова у Центру за бирачки списак у згради Општинске управе општине Прњавор улица Карађорђева број 2 могу поднијети захтјев за промјену бирачке опције.

Захтјев за промјену бирачке опције може се поднијети најкасније до 19.07. 2022. године до 15.00 часова.