На основу Одлуке о условима, начину држања и заштити паса и мачака на подручју општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број: 20/17) израђен је Регистар паса општине Прњавор који ће бити успостављен у ветеринарским организацијама и амбулантама које су потписале уговор са Општином Прњавор о коришћењу истог.

Власници паса дужни су извршити регистрацију, чиповање и цијепљење својих паса у некој од ветеринарских организација односно амбуланти, након чега ће од ветеринара добити Потврду о идентификацији пса.

Наведену Потврду власници паса су дужни чувати и на захтјев комуналног полицајца или ветеринарског инспектора исту показати. За несавјесне власнике паса предвиђене су новчане казне од 500 до 2000 КМ за правно лице, од 300 до 1500 КМ за одговорно лице у правном лицу, односно од 100 до 500 КМ за физичко лице.

Начелник општине Прњавор ће суфинансирати чиповање паса, које важи само за једног пса по власнику.

Такође, напомињемо да је још увијек у току бесплатна стерилизација паса, а за детаљне информације власници паса могу да се обрате Комуналној полицији општине Прњавор на контакт број 051/660-808, или путем е-maila: [email protected].