Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство Општинске управе општине Прњавор обавјештава јавност општине Прњавор да ће Комисија коју је формирао Министар индустрије, енергетике и рударства, дана 25.05.2018. године са почетком у 10:00 часова извршити преглед на лежишту термоминералне воде Бање Кулаши ради доношења Рјешења којим се одобрава експлоатационо поље „Кулаши“.