На основу члана 88. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12, 79/15 и 70/20), Одјељење за просторно уређење Општинске управе општине Прњавор обавјештава грађане и стручну јавност

 

О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЈЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ

инвеститора „ТИМГРАД“ д.о.о. Прњавор, за изградњу пословно-производног објекта, на земљишној парцели означеној као к.ч. број 639/6 К.о. Штрпци – шеста зона градског грађевинског земљишта

 

Обавјештавају се заинтересовани грађани и стручна јавност на подручју општине Прњавор да могу 30 дана од дана објављивања обавјештења (13.04.2021. године – 13.05.2021. године) сваким радним даном од 07.00 до 15.00 часова, у просторијама Општинске управе општине Прњавор, улица Карађорђева број 2, приземље, соба број 4, извршити јавни увид у захтјев за издавање еколошке дозволе и приложену документацију.

Примједбе и сугестије на захтјев за издавање еколошке дозволе и приложену документацију могу се уписати у књигу приједлога, примједби и сугестија, која се налази у истој просторији или доставити путем поште на наведену адресу.

Све информације везано за увид у  захтјев за издавање еколошке дозволе и приложену документацију могу се добити у „шалтер сали“ општине Прњавор и на бројеве телефона: 051/660-905 и 051/660-845.