U skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima, 9. januar, Dan Republike je republički praznik i neradni dan. U okviru prijavljenog radnog vremena, a radi zadovoljenja neophodnih potreba građana mogu da rade: subjekti koji obavljaju djelatnost pružanja medicinskih i apotekarskih usluga (humana, stomatološka i veterinarska medicina i apotekarske službe), subjekti koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva i drugih pekarskih proizvoda i njihove prodaje u prodajnom prostoru koji je u sastavu proizvodnog objekta i u vlastitom prodajnom prostoru specijalizovanom za prodaju hljeba, peciva i drugih pekarskih proizvoda, subjekti koji obavljaju djelatnost trgovine na malo motornim gorivima i mazivima – benzinske pumpe i subjekti koji obavljaju djelatnost trgovine na malo cvijećem, uz istovremeno registrovanu trgovinu na malo pogrebnom opremom. Vlada Republike Srpske donijela je Zaključak u kojem se navodi da je 14. januar u Republici Srpskoj neradni dan. Tog dana neće raditi republički organi i organizacije, organi jedinica lokalne samouprave, javna preduzeća, ustanove i drugi koji Novu godinu obilježavaju po julijanskom kalendaru. Rukovodioci navedenih organa su obavezni da u toku kalendarske godine organizuju rad zbog ostvarivanja punog godišnjeg fonda radnih dana.