Одјељење за просторно уређење Општине Прњавор обавјештава грађане и стручну јавност са подручја општине Прњавор, да у периоду од 15.05.2018. године до 15.06.2018. године, могу извршити јавни увид у захтјев за еколошку дозволу и приложену документацију за аутопут Бања Лука – Добој од чвора „Маховљани“, до везе са аутопутем на коридору Vc, у дужини од 71,91 km, инвеститора ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ Бања Лука.

Јавни увид се може извршити сваким радним даном од 07:00 до 15:00 часова, у просторијама Општинске управе општине Прњавор, Одјељења за просторно уређење, улица Карађорђева број 2, приземље, соба број 4.

Примједбе и сугестије на приложену документацију уз захтјев за издавање еколошке дозволе за аутопут Бања Лука – Добој од чвора „Маховљани“, до везе са аутопутем на коридору Vc, у дужини од 71,91 km, доставити у писменој форми лично или поштом Одјељењу за просторно уређење, Општинске управе општине Прњавор.

Све информације везане за бесплатан јавни увид у захтјев за издавање еколошке дозволе и приложену документацију могу се добити у Одјељењу за просторно уређење и на телефоне број: 051/663-162 и 051/663-740, локал 227.