Одјељење за просторно уређење обавјештава грађане и стручну јавност да се План експропријације за подношење приједлога за утрвђивање општег интереса за експропријацију непокретности у сврху реконструкције регионалног пута Р-476 дионица Укрина – Горња Вијака 2, ставља на јавни увид. Јавни увид се може извршити у просторијама Општинске управе општине Прњавор у Одјељењу за просторно уређење, улица Карађорђева број 2, приземље, канцеларија број 7 сваким радним даном од 07.00 до 15.00 часова. Јавни увид почиње 18.04.2019. године и траје 15 дана, односно до 04.05.2019. године. Примједбе на План експропријације могу се уписати у књигу примједби која се налази у Одјељењу за просторно уређење, као и доставити поштом. Све информације везане за јавни увид у нацрт плана, могу се добити у Одјељењу за просторно уређење.