“Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство Општинске управе општине Прњавор обавјештава пољопривредне произвођаче (физичка и правна лица) са подручја општине Прњавор да је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске дана 26.02.2021. године расписало Јавни позив за подношење пријава за  одобравање новчаних подстицаја за капиталне инвестиције у 2021. години, а исти је објављен у дневним новинама “Глас Српске” као и на интернет страници Министарства и Агенције за аграрна плаћања.

Јавни позив је отворен 30 дана од дана објављивања, а корисници подстицаја за капиталне инвестиције пријаву на јавни позив достављају на адресу Агенције за аграрна плаћања најкасније до 29.03.2021. године до 16,00 часова.

Све информације у вези јавног позива и процеса подношења пријава, као и потребни обрасци за пријаву на овај јавни позив могу се пронаћи на web страници https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/agencije/aap/Pages/default.aspx.

Пријаву на јавни позив пољопривредни произвођачи могу преузети у канцеларијама Одјељења за пољопривреду, водопривреду и шумарство, а такође се могу обратити за све додатне информације или путем контакт телефона 051/660-860.”