Одјељење за просторно уређење обавјештава грађане и стручну јавност да ће се дана 12.04.2019. године са почетком у 11,00 часова у просторијама Општине Прњавор (Бијела зграда) одржати јавна расправа на Нацрт измјене дијела Регулационог плана „Центар“ (измјена V). У оквиру ове јавне расправе, разматраће се све примједбе, приједлози и мишљења на Нацрт измјене дијела Регулационог плана „Центар“ (измјена V). Све информације везане за јавну расправу поменутог регулационог плана, могу се добити у Одјељењу за просторно уређење, канцеларије 4, 7.