Odjeljenje za boračko-invalidsku zaštitu Opštinske uprave opštine Prnjavor, obavještava javnost opštine Prnjavor, da je na osnovu Projekta banjske rehabilitacije ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske za 2022. godinu, raspisanog od strane Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite i rasporednog naloga, opštini Prnjavor pripalo 30 mjesta za korisnike banjske rehabilitacije.

Komisija za izbor korisnika banjske rehabilitacije, pri Odjeljenju za boračko-invalidsku zaštitu, raspisala je Javni poziv za banjsku rehabilitaciju na koji se javilo 80 lica, od čega 43 članova porodice poginulih boraca i 37 ratnih vojnih invalida.

Komisija je sačinila Listu izabranih korisnika banjske rehabilitacije na koju je Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite dalo saglasnost.

Po Planu 20 izabranih korisnika upućuje se dana 05.12.2022. godine u Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ Banja Luka, u trajanju od 10 dana, a preostalih 10 izabranih korisnika se upućuju 15.12.2022. godine, takođe u trajanju od 10 dana.

Odjeljenje za boračko-invalidsku zaštitu Opštinske uprave opštine Prnjavor, organizuje odlazak i povratak izabranih korisnika u banjsko-klimatsku ustanovu, a sredstva su obezbijeđena u budžetu opštine Prnjavor.

Polazak prve grupe izabranih korisnika je 05.12.2022. godine u 09.00 časova ispred zgrade Opštine Prnjavor u ulici Svetog Save broj 10, a povratak 15.12.2022. godine u 10.00 časova ispred Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ Banja Luka.

Polazak druge grupe izabranih korisnika je 15.12.2022. godine u 09.00 časova ispred zgrade Opštine Prnjavor u ulici Svetog Save broj 10, a povratak 25.12.2022. godine u 10.00 časova ispred Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ Banja Luka.