Обавјештавамо становништво општине Прњавор да ће Републички завод за статистику Републике Српске, у складу са Законом о статистици Републике Српске (Службени гласник РС, број 85/03) у периоду од 1. фебруара до 31. марта 2017. године спровести Анкету о образовању одраслих у Републици Српској. Анкетирање ће обављати анкетари који ће носити акредитације Републичког завода за статистику Републике Српске. Анкетом ће бити прикупљени подаци о учествовању особа старости од 25 до 64 године у формалном и неформалном образовању и информалном учењу у Републици Српској. Методом случајног избора биће анкетирано 3 300 домаћинстава на територији Републике Српске. Прикупљени подаци о домаћинствима су повјерљиви и користиће се искључиво за статистичке сврхе у складу са Законом о статистици Републике Српске (Службени гласник РС, број 85/03).