Обавјештавају се грађани да ће Општина Прњавор у периоду од 22.12.2017. до 29.12.2017. године, спроводити Анкету о испитивању задовољства грађана радом Општинске управе и Скупштине општине Прњавор.

Анкетирање ће се вршити испред Шалтер сале, од стране лица које ће носити акредитацију општине Прњавор. Анкетом ће бити прикупљени подаци о квалитету рада Општинске управе, јавних установа и предузећа и Скупштине општине Прњавор.

Анкета се спроводи методом случајног узорка грађана старости 18 година и више. Учешће грађана је добровољно, анонимно и од велике вриједности за унапређење рада Општинске управе и Скупштине општине Прњавор.

Након упоредне анализе, извјештај са резултатима анкете, закључцима и препорукама за поступање биће разматран на једној од сједница СО Прњавор и објављен на званичној интернет страници општине.

Анкетирање грађана врши се према Одлуци о испитивању грађана радом Општинске управе и Скупштине оштине Прњавор објављене у „Службеном гласнику општине Прњавор“, број 32/17, од 01.12.2017.године.