Одјељење за инспекцијске послове обавјештава власнике и кориснике стамбених и пословних објеката да су у обавези одржавати чистоћу у двориштима и на земљишту које служи редовној употреби објеката на начин прописан Одлуком о комуналном реду. У складу са законским одредбама, али и чињеницом да је присутна све чешћа појава змија и других гмизаваца, Одјељење за инспекцијске послове упозорава грађане да су дужни одржавати своја дворишта, као и приватне парцеле на подручју града, како би се спријечили нежељене посљедице. Одјељење за инспекцијске послове ће у наредном периоду обављати појачане комунално-инспекцијске контроле по наведеном основу, као и санкционисање несавјесних власника запуштених парцела и дворишта. На основу Закона о комуналној полицији прописано је да комунална полиција врши комунално-инспекцијски надзор над примјеном прописа којима се уређује одржавање дворишта, башта, привремених објеката као и других објеката и површина које су од утицаја на изглед и уређеност јединице локалне самоуправе.