Адреса: Светог Саве 10
Телефон: 051/660-340
Факс: 051/663-740
Имеил: [email protected]

Стручна служба Скупштине обавља стручне, административне, техничке и друге послове и задатаке за потребе Скупштине, скупштинских радних тијела и одборника.
Секретар Скупштине општине руководи Стручном службом Скупшштине општине.

Oдлука о образовању Стручне службе СО Прњавор