ОПШТИНА ПРЊАВОР

Карађорђева бр. 2
78 430 Прњавор
Република Српска/БиХ
Имјел: [email protected]
Телефон: 051/660-588 централа

КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

Телефон: 051/663-740
Факс: 051/663-740
Имејл: [email protected]

КАБИНЕТ ПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ

Телефон: 051/660-340
Факс: 051/663-740
Имејл: [email protected]

ОПШТИНА ПРЊАВОР

Адреса: Карађорђева бр. 2, 78 430 Прњавор

Телефон: 051/663-588 централа

Имеjл: [email protected]

КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

Телефон: 051/663-740

Факс: 051/663-740

Имејл: [email protected]

КАБИНЕТ ПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ

Телефон: 051/660-340

Факс: 051/663-740

Имејл: [email protected]