Adresa: Novaka Pivaševića broj 2
Telefon: 051/665-160 i 051/665-356
Faks: 051/665-160
Imejl: [email protected]

NADLEŽNOSTI TERITORIJALNE VATROGASNE JEDINICE:

 • učestvuje u sprovođenju preventivnih mjera zaštite od požara i spasavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom, elementarnim nepogodama, a posebno :
 • u gašenju požara ,
 • pruža tehničku pomoć licima ugroženim u sobraćajnim nesrećama,
 • razvija, prati i usmjerava sistem zaštite od požara,
 • organizuje zaštitu od požara i realizuje Plan zaštite od požara opštine Prnjavor,
 • neprestano stručno i psihofizički priprema i osposobljava vatrogasce,
 • ostvaruje saradnju sa Vatrogasnim savezom Republike Srpske,
 • preduzima mjere u cilju širenja protivpožarne kulture i sticanju osnovnih znanja iz protivpožarne zaštite,
 • upravlja i održava objekte za smještaj jedinice i stara se za izgradnju novih objekata TVJ,
 • nabavlja nova sredstva, vozila, vatrogasnu opremu i drugu opremu za intrvenciju u saobraćajnim i drugim nezgodama,
 • donosi plan i program stručnog osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca i organizuje provjeru stručnog znanja vatrogasaca,
 • stara se o održavanju, opravci i servisiranju vatrogasne opreme i vatrogasnih vozila,
 • stara se o periodičnim tehničkim pregledima i blagovremenoj registraciji vatrogasnih vozila,
 • izvršava i druge zadatke koji proizilaze iz njene osnovne djelatnosti i neposredno služe ostvarivanju ciljeva radi kojih je osnovana.