Adresa: Karađorđeva 2
Telefon: 051/663-003
Faks: 051/663-003
Imejl: [email protected]

NADLEŽNOSTI ODJELJENJA ZA FINANSIJE:

 • priprema i izrada nacrta i prijedloga godišnjeg budžeta opštine;
 • pokretanje inicijative i izrada rebalansa budžeta opštine;
 • priprema nacrta i prijedloga odluka, propisa, opštih i pojedinačnih akata kao i analitičko informativnih materijala iz djelokruga rada odjeljenja;
 • izrada kvartalnih finansijskih planova u saradnji sa korisnicima budžeta opštine;
 • izrada periodičnih i godišnjih  izvještaja o izvršenju budžeta;
 • izrada finansijskih izvještaja opštine (mjesečni, kvartalni, polugodišnji i godišnji izvještaj);
 • praćenje ostvarenja prihoda i izvršenja rashoda budžeta opštine;
 • upravljanje i kontrola priliva i odliva novčanih sredstava;
 • kontrola pravilnosti i zakonitosti korišćenja budžetskih sredstava;
 • usaglašavanje evidencije o javnim prihodima sa bankama i nadležnim poreskim organima;
 • praćenje izvršenja budžeta opštine– po nosiocima i korisnicima sredstava;
 • prikupljanje i sistematizacija podataka o ugovorima i realizovanim kreditima, donacijama i garancijama;
 • analiza mogućnosti zaduženja opštine u skladu sa zakonskim ograničenjima;
 • planiranje sredstava za otplatu duga;
 • knjigovodstveno evidentiranje svih finansijskih transakcija i poslovnih promjena, prihoda i rashoda, sredstava, obaveza i izvora u skladu sa propisanim klasifikacijama za sve korisnike budžeta opštine, kroz sistem glavne knjige trezora;
 • drugi poslovi povjereni od strane Skupštine opštine i načelnika opštine.

Rebalans budžeta opštine Prnjavor za 2020. godinu

Budžet opštine Prnjavor za 2021. godinu

Budžet opštine Prnjavor za 2020. godinu

Rebalans budžeta opštine Prnjavor za 2019. godinu

Budžet opštine Prnjavor za 2019. godinu

Rebalans budžeta opštine Prnjavor za 2018. godinu

Budžet opštine Prnjavor za 2018. godinu

Rebalans budžeta opštine Prnjavor za 2017. godinu

Budžet opštine Prnjavor za 2017. godinu pdf

Rebalans budžeta opštine Prnjavor za 2016. godinu

Budžet opštine Prnjavor za 2016. godinu

Rebalans budžeta Opštine Prnjavor za 2015. godinu

Nacrt budžeta za 2016. godinu.pdf

Budžet opštine Prnjavor za 2015. godinu pdf

Rebalans budžeta opštine Prnjavor za 2014. godinu.pdf

Budžet opštine Prnjavor za 2014. godinu.pdf

Rebalans budžeta opštine Prnjavor za 2013. godinu.pdf

Budžet opštine Prnjavor za 2013. godinu pdf