Инспектор:
Радомир Шушак, дипломирани инжењер архитектуре

Контакт: 051/663-740 локал 221

УРБАНИСТИЧКО-ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА:

  • обавља инспекцијски надзор у погледу придржавања прописа који се односе на планирање и уређење простора, грађење и грађевинарство, грађевинске материјале и у другим управним подручјима када је то одређено посебним прописом.