Инспектори:
Ранка Новарлић, диполомирани економиста

Јасминка Стојчић, дипломирани економиста

Контакт: 051/663-740 локал 229

НАДЛЕЖНОСТИ ТРЖИШНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ:

  • обавља инспекцијски надзор у погледу придржавања прописа који се односе на трговину, угоститељство, туризам, услуге, заштиту потрошача, цијене, мјерне јединице и мјерила, интелектуалну својину, квалитет и безбједност непрехрамбених производа и у другим управним подручјима кадаје то одређено посебним прописом.