Инспектор:
Марица Сарић, дипломирани инжињер пољопривреде

Контакт: 051/663-267 и 051/663-740 локал 207

НАДЛЕЖНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ:

  • обавља инспекцијски надзор у погледу придржавања прописа који се односе на примарну биљну производњу, заштиту пољопривредног земљишта, подстицаје у пољопривреди и руралном развоју и у другим управним подручјима када је то одређено посебним прописом.