Инспектор:
Драгана Радујковић

Контакт: 051/663-740 локал 228

НАДЛЕЖНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ:

  • обавља инспекцијски надзор у погледу придржавања прописа који се односе на обављање здравствене дјелатности, љековите воде, воде за санитарно-рекреативне потребе, предмете опште употребе, надзор над санитарно-хигијенским условима објеката и у другим управним подручјима када је то одређено посебним прописом.