Opštinska uprava opštine Prnjavor osnovana je Odlukom o osnivanju Opštinske uprave opštine Prnjavor (Službeni glasnik opštine Prnjavor 31/17).

NADLEŽNOSTI OPŠTINSKE UPRAVE SU:

  • izvršavanje i sprovođenje propisa Skupštine opštine i načelnika opštine,
  • pripremanje nacrta odluka i drugih akata koje donosi Skupština opštine i Načelnik
    opštine,
  • izvršavanje i sprovođenje zakona i drugih propisa i obezbjeđenje vršenja poslova čije je izvršavanje povjereno jedinici lokalne samouprave, i
  • vršenje stručnih i drugih poslova koje joj povjeri Skupština opštine i Načelnik opštine.

ORGANIZACIJA OPŠTINSKE UPRAVE:

U okviru Opštinske uprave opštine Prnjavor za vršenje upravnih i drugih stručnih poslova obrazuju se odjeljenja kao osnovne organizacione jedinice i osnivaju se za obavljanje poslova iz jedne ili više oblasti u okviru nadležnosti i djelokruga poslova Opštinske uprave, i to:
1) Odjeljenje za opštu upravu,
2) Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti,
3) Odjeljenje za inspekcijske poslove,
4) Odjeljenje za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo,
5) Odjeljenje za finansije,
6) Odjeljenje za prostorno uređenje,
7) Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i investicije,
8) Odjeljenje za boračko-invalidsku i civilnu zaštitu.

Posebne organizacione jedinice su:
1) Kabinet načelnika,
2) Stručna služba Skupštine opštine,
3) Teritorijalna vatrogasna jedinica,
4) Jedinica za internu reviziju,

Samostalni odsjeci su:
1) Odsjek za javne nabavke, pravna pitanja i propise i
2) Odsjek za zajedničke poslove.